มหานครนิวยอร์ก

นิวยอร์กเป็นรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาและเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 27 มีจำนวนประชากรมากที่สุดในลำดับที่ 4 และอยูในลำดับที่ 7 ขอรัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในสหรัฐฯ รัฐนิวยอร์กมีจำนวนผู้ที่อยู่อาศัยประมาณ 19,800,000 คนปี ค. Continue reading มหานครนิวยอร์ก