วัฒนธรรมและเรื่องน่ารู้ 20 ข้อในอเมริกา

Laughing businesspeople talking in the office.

วัฒนธรรมและเรื่องน่ารู้ 20 ข้อในอเมริกา ก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวหรือไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เราควรที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาทเบื้งต้นกันก่อน 1.      ฝึกพูดคำว่า Thank you / How are you?/ Please/ Hello ให้ชิน เพราะใช้บ่อย ใช้ทุกวัน โ Continue reading วัฒนธรรมและเรื่องน่ารู้ 20 ข้อในอเมริกา