พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกา (The American Museum of Natural History)

    พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกา หรือ The American Museum of Natural History ในนครนิวยอร์ค เป็นฉากภาพยนตร์เรื่อง Night at the Museum ที่ ดารา Ben Stiller แสดงนำเป็นยามรักษาความปลอดภัยเวรกลางคืน ซึ่งเป็นช่วงที่แผ่นจารึกโบราณ บันดา Continue reading พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกา (The American Museum of Natural History)